Air

Common misspellings for air:

pair, bair, awhie, adiu, afr, upir, voir, wair, 3007or, airpor, nair, atio, paiir, oair, appeir, eaier, haiir, emaii, asir, asr, arr, aaaaaaa, cair, aiko, acur, emaio, laiar, authir, amoir, airey, 2011our, apir, autior, aur, ajor, amr, airea, enior, iirsh, eirc, ari, kir, airo, airly, iheir, ar, oir, teair, asier, neair, airer, eheir, haor, haair, hir, aie, 29apr, fair, yaer, apair, amir, aer, aif, reair, awwww, awwwwww, arhur, tir, aupair, avr, shair, cir, nir, hiur, aira, akie, weair, haior, gir, ehair, a1994, eair, aquier, sair, aor, appair, anr, ar15, aird, raor, pir, afair, eazeir, uoir, acr, easir, aire, ait, airlie, aiwth, nior, isaia, ahigh, awwwww, kaier, aaaaa, 49'er, yiur, epair, aign, hair, uopir, aia, ir, abiah, vir, ai, aquiar, gair, 2010i, rair, hior, apr, aaa22, waier, easeir, ufair, airie, ais, aqur, audir, atr, mir, eir, ain, kauii, acquir, dair, uzair, ffair, ebaiy, ahir, ypir, wir, unair, eaaier, uuiuoioi, esair, awair, dir, faier, auio, agr, maior, aiod, paior, waor, xaio, aheir, tair, aaaaawww, aarpa, abr, affir, afier, ait't, akio, aii, alr, atier, bir, ealir, fair4, aji, fir, ghair, joir, laier, oiur, ouir, zir, sir, qir, ajr, akr, a9r, a8r, ai5, ai4, zair, azir, awir, qair, aqir, auir, aiur, ajir, aijr, akir, aikr, aoir, aior, a9ir, ai9r, a8ir, ai8r, aier, aifr, airf, aitr, airt, ai5r, air5, ai4r, air4, aair, aiir, airr, iir, ayr, ahr, ai2, aiz, aiv, heir, err, ere, aayer, aeyer, a ir, ai r.

Definition of air:

Usage examples for air

  1. He air too good- lookin' for that.  The Lone Ranche by Captain Mayne Reid
  2. Can't we let a little air in?"  Hills of the Shatemuc by Susan Warner
  3. The very air is still.  Mrs. Geoffrey by Duchess
  4. Also something else- in the air.  The Defiant Agents by Andre Alice Norton
Alphabet: