Dark

Common misspellings for dark:

darlig, daquri, dahl, oark, deack, drak, wwrk, dedk, darl, tarek, tark, zurtek, hardky, sark, mark, tarck, park, durnk, dary, dawr, dagrk, dard, darck, darknee, darc, darfar, darkl, darky, duakl, dacor, darm, darger, takke, daiz, partk, feedack, demark, duback, turky, martk, cdark, durk, darik, darw, derk, waork, kidak, tarja, decard, daef, diick, darke, dar, derak, derge, carka, taiki, dakr, dicard, dwork, carck, earky, dirk, derik, mar4k, darch, turke, dlook, dayf, diarheaa, adock, dcuk, dask, fark, dealk, terky, dirnk, adrk, daycar, diarh, taake, dayz, daycre, dlik, denark, darg, dabka, chark, datk, cark, darma, darek, weark, diarhea, darkes, dague, targa, darf, darnk, dork, daria, drk, deask, duri, diarheah, durge, dback, dayor, darket, darick, darfu, marky, daph, dakot, dlarge, ducka, dark, dara, taike, dejavu, drark, aertek, hdi5k, taook, dager, diagarm, dearjudy, daow, thedark, dak, taqke, dack, wark, darked, diaarhea, yark, dariq, darko, dakk, daky, dayu, dayw, d'cor, derke, diaerhea, dorkey, durkeim, heark, dliek, oadk, eark, dzrk, dsrk, dwrk, dqrk, daek, da5k, da4k, sdark, dsark, xdark, dxark, fdark, dfark, rdark, edark, deark, dzark, dazrk, dasrk, dwark, dawrk, dqark, daqrk, daerk, dadrk, dardk, dafrk, darfk, datrk, dartk, da5rk, dar5k, da4rk, dar4k, darjk, darkj, darmk, darkm, darlk, darok, ddark, daark, darrk, darkk, dcrk, da2k, davk, dapk, d ark, da rk, dar k.

Definition of dark:

Usage examples for dark

  1. I am quite in the dark."  The Woman in Black by Edmund Clerihew Bentley
  2. But it was not quite dark.  King of the Castle by George Manville Fenn
  3. " It is too dark still," said Madelaine, " he is not awake."  The Young Emigrants; Madelaine Tube; The Boy and the Book; and Crystal Palace by Susan Anne Livingston Ridley Sedgwick
  4. You keep him rather dark, don't you?  T. Tembarom by Frances Hodgson Burnett
Alphabet: