Now

Common misspellings for now:

knrew, knowt, anow, oow, nefew, kno9w, knoee, wwwwwwwwwwwwwwwwww, nown, nok, new4117, kniown, wnjoy, knopw, onow, knoww, narow, nnok, inoy, knnow, noo, knwo, nower, kniow, knowf, wwwwwwwwwwwwwwwwwwww, knowck, nowy, eiw, yow, nowear, nerrow, konw, wwwwwwww, mnow, menow, moww, knewhe, najor, nkw, noooo, woaw, wwwwwwwwwwww, kkow, enior, knowle, know, nkow, houw, how, nw, fow, anough, winow, noi, knowo, nerow, nof, voew, inow, unough, kno0w, knonw, knbow, knowfor, kneww, snow, unnow, knowq, notw, kow, knoown, lnow, knkow, wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww, cnow, ow, snnow, gniod, annow, nsow, knoow, non, minow, knpow, knewi, nowor, nueor, kanow, wwwwwwwww, thnow, buynow, fornow, knowyou, nehew, knowm, knlw, nejoy, newwe, 9no, knolw, knkew, nimor, noa, nop, koow, nooo, nowe, wwwwwwwwwwwwwwwwwww, kenow, nov, renow, nowshe, nelow, no0w, newph, no1, wwwwwwwwwwwwwwwww, veow, nowl, panow, nior, knowyour, not, snaow, noyl, wwwwwwwwwww, knnw, nothi, now''s, kn0ow, naw, knwow, knokw, nnnnnnnnnnnnnnnn, inogh, gow, nowyour, onw, knowi, noew, nowi, knkw, nox, dow, knoqw, anogh, nou, knoiw, knmow, nooooooooooooooo, noid, wnough, noow, knowl, knower, nough, nofiy, wwwwwwwwwwwwwww, knowa, doww, knoewn, neuor, jow, nfour, qnow, no2, nefiw, noe, wwwwww, dnow, tnow, wndow, wwwwwwwwww, niew, knoew, canow, noc, wwwwwwwwwwwww, konow, knofe, knpw, knowv, wwwwwwwwwwwwwwww, enow, kknow, nfor, knowna, kinow, knownn, nicw, knowwe, knoiwn, knjow, knowwhy, nyour, jnow, swnow, nowt, hnor, wwwwwww, neough, kniows, noy, naroow, wwwwwwwwwwwwww, iow, keow, knowly, kneew, wwwww, daow, knowd, knowb, knoows, know1, nsoe, knowe, wow, norwey, 7how, haow, hiow, ho9w, hoiw, knowhow, jnior, knwew, hnow, knlow, know't, nwo, knowne, 1ow, lo0w, norco, noear, nbew, ndew, niw, nog, n0w, no0, noh, nol, n9on, n'or, 4nos, n9ot, not6, noyt, nov2007, nov2011, bnow, gnow, n9ow, nbow, niow, nmow, nnow, noiw, nopw, noq, now3, nowa, nowm, noww, nowww, npow, npw, uow, wow1, wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww, nyou, novosibirs k, n9w, no3, njow, nokw, nolw, n0ow, no9w, noqw, nowq, noaw, no3w, no2w, now2, no7, n ow, no w.

Definition of now:

Usage examples for now

  1. What do you do now?  Manners of the Age by Horace Brown Fyfe
  2. Well, now do you say it.  The Macdermots of Ballycloran by Anthony Trollope
  3. Now you have me.  The Car of Destiny by C. N. Williamson and A. M. Williamson
  4. So it is Monsieur de Clermont now, is it?  The Heart of Denise and Other Tales by S. (Sidney) Levett-Yeats