Fair

Common misspellings for fair:

pair, faivor, bair, befaor, falier, failiar, failior, failuar, for12, voir, fairm, fuirt, wair, fatih, faci, nair, faiver, faher, ffiord, paiir, faer, faied, oair, fai, famiiy, haiir, cair, refair, fawour, laiar, fais, faily, faif, warfair, femaie, farir, foirm, foire, faour, faial, famioy, failer, faih, feir, faileur, foyier, airfair, neair, haor, haair, famiiar, fowar, fasr, famiy, fair, yaer, ffaith, failiur, fayre, farrah, foiur, facia, frair, reair, fioor, fliar, faing, fariy, fruir, farie, fooor, fnie, for15, faurd, flaur, haior, failur, flaier, failor, eair, sair, byfar, failuir, fairty, raor, afair, farier, fairie, uoir, facor, faliur, feaer, fouir, fvor, fiar, fairey, 0ffer, fabor, kaier, faioth, faid, fator, hair, faluir, favior, fighr, faise, feail, facr, fashio, fauilar, fairry, fairto, farr, fari, afffair, faliar, faor, faser, gair, fiaith, fauz, failour, safair, falir, fiirm, rair, figuir, foyar, fawer, fiour, phiro, phairo, fairl, fkio, faiure, ufair, faec, fasia, fasir, fiid, facer, foier, fashia, faliuer, faila, famr, famiar, faiover, dair, fauil, faie, faiith, ffair, ypir, fiary, xaveir, 2011for, faity, foir, for10, faite, fairth, fficer, fairi, faier, faimiy, fakur, futaur, feaher, paior, waor, focii, fiim, xaio, faluar, failar, tair, affir, afaer, afier, famu, failu, fair4, fairky, faiery, faim, faar, fajr, faicia, farrai, fcor, ffor, fgor, fher, fir, fkor, for16, fpor, fazier, ghair, joir, ouir, fafair, ffaire, fafaire, ffray, fafray, faire, faro, fabar, fare, farrie, farrier, farrio, farye, favaria, fayberry, fear, fear away, feauvoir, feaver away, feeper, feery, fehavior, fehaviour, feria, feroe, ferra, ferry, feware, fewray, fihar, vair, fzir, fsir, fwir, fqir, fakr, fa9r, fa8r, fai5, fai4, dfair, fdair, cfair, fcair, vfair, fvair, gfair, fgair, tfair, ftair, rfair, fzair, fazir, fsair, fwair, fawir, fqair, faqir, fauir, faiur, fajir, faijr, fakir, faikr, faoir, faior, fa9ir, fai9r, fa8ir, fai8r, faidr, faird, faifr, fairf, faitr, fairt, fai5r, fair5, fai4r, faair, faiir, fairr, fiir, fcir, fai2, faiz, faiv, fheir, faayer, faeyer, f air, fa ir, fai r.

Definition of fair:

Usage examples for fair

  1. " My friend," he said quietly, " I wish to be quite fair to you."  The Crooked House by Brandon Fleming
  2. It is fair to ask why this is so.  An Introduction to Philosophy by George Stuart Fullerton
  3. The fair inconnue was there!  Condensed Novels by Bret Harte
Alphabet: